Ochrana osobních údajů v aplikaci

Uživatel registrací na cestovatelském portálu Cestolet uděluje souhlas panu Jakubu Kolářovi, se sídlem Mejstříkova 611/6, 149 00, Praha – Háje, IČ: 04292286 (dále jen „Správce“), se zpracování osobních údajů, je srozuměn s podmínkami jejich ochrany popsanými v tomto dokumentu, a s těmito podmínkami v celém znění souhlasí.

Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Registrací uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail, pokud dá při registraci uživatel souhlas s jeho poskytnutím
 • Profilová fotografie
 • Odkazy na Facebook, Instagram nebo blog, pokud tyto údaje uživatel vyplní ve svém profilu

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zasílání obchodních sdělení je možné zakázat v uživatelském profilu, kliknutím na odkaz v patičce e-mailu nebo po zaslání zprávy na adresu cestolet@gmail.com.

Uživatel si je plně vědom možného zveřejnění některých svých osobních údajů na stránce jeho profilu i v dalších částech aplikace a s tímto zveřejněním souhlasí.

Jméno, příjmení, profilovou fotografii a odkazy na Facebook, Instagram a blog je nutné zpracovávat za účelem úplnosti cestovatelského profilu. Všechny tyto údaje je možné změnit v uživatelském profilu po přihlášení do aplikace. E-mail je nutné zpracovávat za účelem informačních a marketingových sdělení.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od posledního udělení souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluje uživatel souhlas registrací na webu Cestolet. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem marketingu může kdykoliv odvolat a to v nastavení uživatelského profilu, kliknutím na odkaz v patičce obdrženého emailu, případně zasláním požadavku na odhlášení na email cestolet@gmail.com. Stejně tak je možné odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to taktéž na adrese cestolet@gmail.com nebo zrušením souhlasu a tedy smazáním profilu v uživatelském profilu po přihlášení do aplikace.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé, se kterými byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů:

 • Poskytovatel cloudových služeb "Amazon Web Services, Inc."

Uživatel bere v potaz, že má podle zákona právo:

 • požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • úpravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • smazání osobních údajů (čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR)
 • omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů